Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm dân số phân bố dân cư
  • Đô thị hóa, các loại hình quần cư
  • Lao động việc làm, chất lượng cuộc sống
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Tổng kết chuyên đề Địa lí dân cư

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 44

Bài giảng hướng dẫn học sinh tổng kết lại những kiến thức về chuyên đề Địa lí dân cư.

Chưa có thông báo nào