Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới
  • II. Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới
    • 1, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
    • 2, Những thành tựu và thách thức
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bài 5: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 54

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung về sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Chưa có thông báo nào