Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Giao thông vận tải
  • Bưu chính viễn thông
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bài 12: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 44

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.

Chưa có thông báo nào