Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ
  • II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
  • III. Đặc điểm dân cư xã hội
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 14 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 56

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung kiến thức về vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Chưa có thông báo nào