Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
  • II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
  • III. Đặc điểm dân cư và xã hội
  • Bài tập củng cố
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 22 : Vùng Tây Nguyên

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 25

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức về vùng Tây Nguyên

Chưa có thông báo nào