Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí địa lí
  • Điều kiện tự nhiên
  • Đặc điểm dân cư
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 24 : Vùng Đông Nam Bộ (phần 1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 61

Bài giảng giới thiệu cho học sinh những kiến thức cơ bản về vùng Đông Nam Bộ:

- Vị trí địa lí
- Điều kiện tự nhiên
- Đặc điểm dân cư
- Bài tập

Chưa có thông báo nào