Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Câu hỏi luyện tập
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 27 : Vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 10

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức về vùng Đông bằng sông Cửu Long :

- Điều kiện tự nhiên , vị trí địa lí
- Câu hỏi luyện tập

Chưa có thông báo nào