Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Tổng kết
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
Nhấn để bật tiếng

THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ

Tổng kết chuyên đề Thực hành kĩ năng Địa lí

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 5

Bài giảng hướng dẫn học sinh tổng kết các dạng bài thực hành kĩ năng Địa lí


Chưa có thông báo nào