Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 2
  • Bài 3a
  • Bài 3b
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 7: CỘNG ĐỒNG

Chính tả: Nghe - viết: Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng (tiếp theo)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 437

Chưa có thông báo nào