Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 18: ÔN TẬP HỌC KÌ I

Bài 2: Ôn tập học kì I (Phần 2)

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Tiếp tục mạch bài giảng Phần 1, trong bài giảng Ôn tập học kì (Phần 2), cô giáo sẽ hướng dẫn các con ôn tập phần Tập làm văn và chữa 5 bài tập được cô giáo lựa chọn để ôn tập lại các kiến thức trọng tâm của học kì I. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tập làm văn
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3, 4
    • Bài 5
X