Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • I. Từ thuần việt và từ mượn
  • II. Nguyên tắc mượn từ
  • III. Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Từ mượn

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 5.908


Để làm giàu cho ngôn ngữ dân tộc, người Việt ta từ lâu đã biết cách vay mượn những từ ngữ của các ngôn ngữ khác. Những từ ngữ có nguồn gốc "ngoại lai" đó tập hợp thành một lớp từ đặc biệt trong kho từ vựng của tiếng Việt: từ mượn. Lớp từ này hình thành ra sao? Có đặc điểm gì? Những câu hỏi ấy sẽ được giải đáp trong bài giảng ngày hôm nay.

Chưa có thông báo nào