Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Số từ
  • Khái niệm - các ví dụ - Phân loại
  • Đặc điểm: Số từ chỉ thứ tự và chỉ số lượng
  • Vị trí trong cụm danh từ
 • Lượng từ
  • Khái niệm lượng từ
  • Vị trí, vai trò của lượng từ trong cụm danh từ
  • Phân loại lượng từ
 • Luyện tập
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Số từ, lượng từ

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 3.235


Số từ, lượng từ là những từ loại rất thường gặp trong giao tiếp thường ngày. Nhưng số từ và lượng từ khác nhau thế nào? Mỗi từ loại có đặc điểm, chức năng, vị trí, vai trò như thế nào trong cấu trúc của cụm danh từ? Những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong bài giảng ngày hôm nay. Mời các em bắt đầu bài học.

Chưa có thông báo nào