Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
 • Tính từ
  • Đặc điểm ý nghĩa
  • Khả năng kết hợp và phân loại
 • Cụm tính từ
 • Luyện tập
  • Bài 1, bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ I

Tính từ và cụm tính từ

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.600

Tính từ và cụm tính từ là nội dung của bài học ngày hôm nay. Tính từ có đặc điểm gì? Cụm tính từ có cấu tạo ra sao? Khả năng kết hợp và vai trò ngữ pháp của tính từ và cụm tính từ trong câu là gì? ... Các câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong bài học. Mời các em cùng bắt đầu!

Chưa có thông báo nào