Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Cô Tô (phần một)

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Cô Tô là một bút kí rất tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân: vừa tài hoa vừa uyên bác. Bài bút kí cũng thể hiện năng lực quan sát tinh tế, khả năng liên tưởng phong phú, vốn ngôn ngữ giàu có và nhất là một tấm lòng thiết tha với vùng biển, vùng trời quê hương đất nước mình của nhà văn ưa xê dịch Nguyễn Tuân.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Tìm hiểu chung
  • Tác giả
  • Tác phẩm
 • Bức tranh toàn cảnh đảo Cô Tô
  • Câu văn mở đầu
  • Bức tranh thiên nhiên sau cơn bão
  • Cô Tô trong cái nhìn toàn cảnh
X