Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập Tiếng Việt (Tiết 4)

Độ dài: 18 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phó từ
  • Lý thuyết về phó từ
  • Dạng 1: Xác định phó từ trong câu/ đoạn văn
  • Dạng 2: Viết câu/ đoạn văn có sử dụng phó từ
X