Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Đoạn mạch nối tiếp
  • Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp
  • Bài tập vận dụng 1
  • Bài tập vận dụng 2
  • Sơ đồ mạch điện
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC

Bài 3. Đoạn mạch mắc nối tiếp

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.333

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Đoạn mạch mắc nối tiếp
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào