Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Sự phụ thuộc của R vào L
  • Bài tập vận dụng 1
  • Bài tập vận dụng 2
  • Bài tập vận dụng 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC

Bài 6: Sự phụ thuộc điện trở vào chiều dài dây dẫn

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 776

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Sự phụ thuộc điện trở vào chiều dài dây dẫn
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào