Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Dựng ảnh của điểm sáng S
  • Dựng ảnh của vật sáng AB
  • Đặc điểm ảnh của vật khi d lớn
  • Đặc điểm ảnh của vật khi 2f>d>f
  • Đặc điểm ảnh của vật khi dVận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. QUANG HỌC

Bài 4: Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 609

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào