Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Cấu tạo của máy ảnh
  • Sự tạo ảnh trong máy ảnh
  • Vận dụng C3 + C4
  • Vận dụng C5 + C6
  • Máy ảnh trong thực tế
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. QUANG HỌC

Bài 7: Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 319

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Sự tạo ảnh trong máy ảnh
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào