Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Listening
  • Writing
Nhấn để bật tiếng

UNIT 1. MY NEW SCHOOL

Lesson 6. Skills 2

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.550

Chưa có thông báo nào