Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Thêm trạng ngữ cho câu

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm của trạng ngữ
  • Đặc điểm của trạng ngữ (tiếp)
  • Luyện tập
  • Luyện tập (tiếp)
X