Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Đức tính giản dị của Bác Hồ (tiếp)

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 1)
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 2)
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 3)
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 4)
  • Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ (phần 5)
X