Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Từ ghép
  • Nghĩa của từ ghép
  • Luyện tập - Bài 1
  • Bài 2 -> 5
  • Bài 6, bài 7
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ 1

Từ ghép

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 735

Kiến thức về từ ghép các em đã được học từ bậc tiểu học. Tuy nhiên, lên lớp 7, các em sẽ được học kĩ, học sâu, học rộng hơn về từ ghép: các loại từ ghép và nghĩa của từ ghép. Trong bài giảng này, cô Trần Thị Vân Anh sẽ hướng dẫn các em tổng hợp kiến thức liên quan đến từ ghép và luyện tập với các bài tập liên quan. Mời các em cùng tập trung theo dõi.

Chưa có thông báo nào