Ngữ văn 7 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Đọc, tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu chi tiết
    • Câu 1 - câu 3
    • Câu 4 - câu 6
    • Câu 7, câu 8
    • Câu 9. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ 2

Tục ngữ về con người và xã hội

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 579


Tục ngữ là kho tàng kết tinh trí tuệ dân gian về các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Trong bài giảng hôm nay, cô trò sẽ cùng tìm hiểu các câu Tục ngữ thuộc chủ đề con người và xã hội để thấy được quan niệm nhân sinh, đạo đức truyền thống của dân tộc ta. Mời các con bắt đầu bài học.

Chưa có thông báo nào