Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bảng công thức đạo hàm cơ bản
  • BT1+BT2
  • BT3+BT4+BT5
  • BT6+BT7+BT8
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM

Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 5.041

Chú ý ở công thức đạo hàm hàm phân thức thầy viết thiếu ^2 ở mẫu

Các em sửa lại thành: 1
BT 7 thầy có tính nhầm các em sửa lại thành
BT7

Chưa có thông báo nào