Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán minh họa 01
  • Bài toán minh họa 02
Nhấn để bật tiếng
X

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 4. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng – 3 đường đồng quy.

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.547

Bài giảng dạy các em cách chứng minh 3 điểm thằng hàng - 3 đường đồng quy một cách nhanh nhất thông qua các bài tập minh họa cụ thể dễ hiểu từ dễ đến khó !

Chưa có thông báo nào