Nâng cao Tiếng Việt 3 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT THƯ

Bài 02: Luyện tập viết thư

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 238


Chào các em.
Sau khi theo dõi cô giáo Trần Thị Vân Anh hướng dẫn các kiến thức lý thuyết về bài viết thư ở buổi trước, các em hãy cùng luyện tập thêm ba bài tập cô giáo cho trong bài giảng này nhé! Các em đã chuẩn bị sẵn sàng giấy và bút để bắt đầu chưa nào?

Chưa có thông báo nào