Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 1 (tiếp)
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN VÔ CƠ

Chuyên đề 7.1. Bài tập nâng cao liên quan đến KL, PK, dãy HĐHH của KL (Phần 1)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 605

Chưa có thông báo nào