Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN HỮU CƠ

Chuyên đề 15. Bài tập nâng cao nhận biết, điều chế chất hữu cơ

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 823


Tóm tắt bài giảng:
- Giới thiệu cho học sinh những dạng bài tập liên quan đến nhận biết và điều chế các chất hữu cơ.
- Giúp học sinh sau khi tiếp cận xong bài giảng có thể giải thích được nhiều hiên tượng trong đời sống thực tiễn.

Chưa có thông báo nào