Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 2) Lập CTHH dựa vào phương pháp thể tích
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
  • 3) Lập CTHH dựa vào phản ứng cháy
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN HỮU CƠ

Chuyên đề 19.2. Bài tập về xác định công thức hóa học của hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 229

Chưa có thông báo nào