Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
    • How to pronounce /ʃ/
    • How to pronounce /ʒ/
  • Speaking
    • Vocabulary & structures
    • How to make food and drink
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 5. VIETNAMESE FOOD AND DRINK

Unit 5. Speaking

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 611

Chưa có thông báo nào