Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 7 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến

Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 12. Let’s Eat (Language Points)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 103


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức ngữ pháp học trong Unit 12. Let’s Eat.
- Hướng dẫn đặt câu theo các cấu trúc ngữ pháp đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào