Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 7 năm) - Thầy Nguyễn Danh Chiến

  Mục lục bài giảng
  • Inviting someone to do something
  • Making suggestions
Nhấn để bật tiếng
X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 14. Freetime Fun (Language Points)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 68


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức ngữ pháp và hướng dẫn đặt câu ví dụ với kiến thức đó trong Unit 14. Freetime Fun.
- Hướng dẫn đặt câu ví dụ với từ đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; ghi bài cẩn thận vào vở.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào