Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • I. Các thành phần của văn học từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX
  • II. Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX
  • III. Những đặc điểm lớn về ND của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
  • IV. Những đặc điểm lớn về nghệ thuật của VH từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
  • V. Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

02 - NĂNG LỰC NGÔN NGỮ

020109 - Văn học trung đại

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 4.779

Chưa có thông báo nào