Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Giới thiệu
  • 2. Tư duy nguyên nhân lịch sử - kết quả
  • 3. Tư duy về tiếp diễn và thay đổi theo thời gian
  • 4. Phân kì lịch sử
  • 5. So sánh
  • 6. Phân tích bối cảnh lịch sử
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

03 - NĂNG LỰC THỰC HÀNH KHOA HỌC

030403 - Hướng dẫn các kĩ năng tư duy lịch sử

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 2.547

Chưa có thông báo nào