Ôn luyện Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Lương Quỳnh Ly

  Mục lục bài giảng
  • Wrap up
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 1. MY HOBBIES

Unit 1. Vocabulary (p.2)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 869

Chưa có thông báo nào