Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ và giới thiẹu bài học
  • Nghe - viết: Bận
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 7: CỘNG ĐỒNG

Chính tả: Nghe - viết: Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 152

Chưa có thông báo nào