Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Vocabulary (cont)
  • Grammar: Adverb of manner
  • Grammar: Modal verb
  • Grammar: Reported speech
  • Practice
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 5: Study habits

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 794


Nội dung bài giảng: Bài giảng cung cấp cho các em từ mới sẽ gặp trong unit 5: Study habits, cách sử dụng trạng từ chỉ thể cách, động từ khiếm khuyết "should" bà các bài tập mẫu.

Lưu ý: Các em học sinh cần nghe giảng và ghi chép đầy đủ, ghi nhớ từ mới, kiến thức ngữ pháp mới và làm bài tập đầy đủ.
Chúc các em học tốt !

Chưa có thông báo nào