Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 7 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Grammar : The present continuous tense
  • The present continuous tense (cont)
  • Supelative adj
  • Practice
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG

Unit 8. Country life and city life

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 670


Nội dung bài giảng: Bài giảng cung cấp cho các em từ mới liên quan đến bài; thì hiện tại tiếp diễn, các dạng so sánh hơn và hơn nhất của tính từ cùng với các bài tập mẫu.

Lưu ý: Các em học sinh cần nghe giảng và ghi chép đầy đủ, ghi nhớ từ mới, kiến thức ngữ pháp mới và làm bài tập đầy đủ.

Chưa có thông báo nào