Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
 • Cấu trúc chung
 • Phân tích chi tiết
  • Nhóm 1
  • Nhóm 2
  • Nhóm 3
  • Nhóm 4
  • Nhóm 5
Nhấn để bật tiếng
X

II. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (Phân tích đề thi)

Phân tích đề mẫu: Đề thi đánh giá NL vào ĐH Quốc gia HN – Phần tư duy định tính

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 951

Chưa có thông báo nào