Lớp live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Sóng cơ
    • Sóng cơ và sự truyền sóng
    • Giao thoa sóng
    • Sóng dừng
  • Lưỡng tính sóng hạt
  • Sóng ánh sáng
  • Lượng tử ánh sáng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

III. KHOA HỌC (VẬT LÍ)

Sóng cơ và lưỡng tính sóng hạt ánh sáng

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 120

Chưa có thông báo nào