HM 10 Luyện đề Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG LÀM BÀI

KỸ NĂNG LÀM BÀI VIẾT LẠI CÂU

Độ dài: 46 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (17)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Rewriting sentences with verb tenses - P1
  • Rewriting sentences with verb tenses - P2
  • Rewriting sentences using too, enough, so, such
  • Rewriting complex sentences
X