HM 10 Luyện đề Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến

Đề số 11

Bài giảng chữa Đề số 11 - Phần 2

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Câu 20-24
  • Câu 25-29
  • Câu 30-32
  • Câu 33-36
  • Câu 37-40
X