Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 1: Vấn đề an ninh quốc phòng

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức về vấn đề an ninh quốc phòng, liên hệ kiến thức 11 và 12 - những nội dung liên quan đến vấn đề này.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vai trò
  • Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường
  • Trách nhiệm
  • Ôn tập
X