Ôn luyện Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Đặng Tú Anh

  Mục lục bài giảng
  • Phonics
  • Vocabulary
  • Grammar
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

Unit 5: Can you swim?

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.174

Chưa có thông báo nào