Hóa học 8 - Cô Trần Thị Hường

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 5. HIĐRÔ. NƯỚC

Bài 30. Điều chế khí hidro - Phản ứng thế

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.029


Tóm tắt nội dung:
- Tiếp tục cung cấp kiến thức về Không Khí - Sự Cháy.
- Giới thiệu, phân tích các ví dụ và bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào