Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary & Sentence patterns
  • Activity 1
  • Activity 2,3
  • Activity 4.5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 4. WHENS YOUR BIRTHDAY?

Unit 4. Lesson 1

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.371

Chưa có thông báo nào