Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence Patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 4. WHENS YOUR BIRTHDAY?

Unit 4. Lesson 2

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 917

Học sinh lưu ý:

Học sinh click vào link dưới để xem video warm-up cô giáo nhắc đến trong clip đầu tiên:

Chưa có thông báo nào