Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Cảnh mặt trời mọc
    • Trước khi mắt trời mọc
    • Hình ảnh mặt trời
  • Bức tranh cuộc sống sinh hoạt, sản xuất
    • Cái giếng nước ngọt trên đảo
    • Cảnh sinh hoạt quanh giếng
Nhấn để bật tiếng
X

Học kỳ II

Cô Tô (phần hai)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.693


Cô Tô là một bút kí rất tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân: vừa tài hoa vừa uyên bác. Bài bút kí cũng thể hiện năng lực quan sát tinh tế, khả năng liên tưởng phong phú, vốn ngôn ngữ giàu có và nhất là một tấm lòng thiết tha với vùng biển, vùng trời quê hương đất nước mình của nhà văn ưa xê dịch Nguyễn Tuân.

Chưa có thông báo nào