Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Viết đơn

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Đơn từ là một trong những dạng văn bản chúng ta thường xuyên sử dụng trong cuộc sống hàng ngày khi cần gửi yêu cầu, đề nghị đến các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền xử lí, giải quyết. Vậy một lá đơn có những nội dung gì? Có những loại đơn nào? Và làm sao để viết được một lá đơn đúng quy cách? Những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong bài học hôm nay qua phần hướng dẫn của thầy Nguyễn Phi Hùng.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khi nào ta cần viết đơn
  • Các loại đơn và những nội dung chính
  • Cách viết đơn
  • Các lỗi thường gặp
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2, ví dụ 3
  • Luyện tập
X